Home > Actueel > Gemeentegids

Gemeentegids

gemeentegids 2016-2017

Ieder jaar geeft de gemeente Kollumerland c.a. een gemeentegids uit. De gemeente verzorgt de algemene gemeentelijke informatie, informatie over politiek, bestuur en organisatie en wetenswaardigheden over de gemeente.
 
Verder vindt u in de gemeentegids de adressen van verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen. Dit deel van de gids wordt bijgehouden door Akse Media.

Verspreiding

De gemeentegids wordt huis-aan-huis verspreid in de gemeente Kollumerland c.a.

Gemeentegids online

U kunt de gemeentegids natuurlijk ook online bekijken.
Wijzigingen voor de gemeentegids worden direct verwerkt in de digitale gids. Deze is dus altijd up-to-date.

Voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking is er de toegankelijke digitale gemeentegids. Ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken is deze gids heel handig.

Gemeentegids app voor smartphones

Er is ook een gemeentegids app voor smartphones. De app is beschikbaar voor Android en iPhone.
U kunt de app gratis downloaden in de App Store of Android Market.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen of aanvullingen in de gemeentegids van de gemeente Kollumerland c.a. kunt u rechtstreeks doorgeven aan de uitgever, Akse Media.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar redactie@aksemedia.nl.
Wel graag vermelden dat het om de gids van de gemeente Kollumerland c.a. gaat.

Algemene vragen

Voor algemene vragen over de gemeentegids kunt u bellen met de afdeling Communicatie van DDFK-gemeenten, telefoonnummer: (0519) 29 88 88.
U kunt ook een e-mail sturen naar communicatie@ddfk.nl.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl