Home > Actueel > 'Kollum' van Bilker > 'Kollum' burgemeester Bearn Bilker

'Kollum' burgemeester Bearn Bilker

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

Dokkum-Kollum-Ferwerd

   

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, kan qua omvang en qua inwoneraantal niet bestaan als we niet alle voordelen van de drie te fuseren gemeenten en de potentie die we hebben, als één groot sterk punt zien. Ik hoor heel vaak en constateer dat ook zelf wel, dat de verwachting is dat de nieuwe gemeente door Dokkum gedirigeerd gaat worden. Dokkum zal uiteraard het bestuurscentrum zijn, dat is logisch. Maar dat betekent niet, dat Dokkum de hele zaak ook zal gaan beheersen. Dus zullen de andere dorpen, Kollum en Ferwerd/Hallum voorop, de trekker moeten zijn om samen met Dokkum, er een succes van te maken. Dat geldt voor de voorzieningen, dat geldt voor de infrastructuur, dat geldt voor woningen en dat geldt voor voldoende onderwijs.  

De gemeente bestaat straks uit een groot oppervlak. Zij zal zo 45.000 inwoners tellen. Dan is het niet meer, “wij vanuit Dokkum bepalen” nee, wij zijn dan inderdaad wij: álle inwoners, álle dorpen en álle bestuurders. Een wethouder, een burgemeester, een gemeenteraadslid, is er straks voor het hele gebied. Bovendien, als je het goed bekijkt, is Dokkum maar een kleine stad. Die kan nooit het hele gebied trekken. Dus blijf ik zeggen: let wel, beste mensen: Kollum is de tweede plaats, of zoals je wilt, het eerste dorp in grootte (5500 inwoners) en Kollumerzwaag is zelfs het tweede dorp (3000 inwoners), dan volgen  Hallum, Ferwerd, Holwerd en Marrum. 

Dus hoe je het ook wendt of keert, ook de economie wordt bepaald door die plaatsen. Hallum is een  belangrijk industriedorp. Bedrijven vindt je in Kollumerzwaag (het bedrijfsterrein is overigens vol, dus de politieke partijen kunnen hun best gaan doen om voor uitbreiding te zorgen). Kollum heeft ook een interessant bedrijventerrein, maar is daarnaast een belangrijk winkelgebied, met Voorstraat en Andreaeplein.

Dit betekent, dat de nieuwe gemeente niet alleen kan inzetten op Dokkum, maar móet inzetten op Hallum, Ferwerd, Kollum en Kollumerzwaag. Dat zijn de plaatsen waar ook te verdienen valt. Woningbouw, of verbetering van de woningmarkt, is een ander punt, daar moet erg goed op gelet worden, vooral de kleine dorpen, waarvan we er dan bijzonder veel hebben. 

Het is goed dat er politieke partijen zijn, of ontstaan, die mee gaan doen aan de komende verkiezingen  op 21 november. Het wij-gevoel wordt volgens mij daardoor positief aangewakkerd. Zij moeten immers kandidaten rekruteren uit de hele nieuwe gemeente. Die nemen hun kennis, inzicht en ervaring mee vanuit hun omgeving. Die brengen die geluiden en belangen weer in in hun partij, hun fractie en in de gemeenteraad. Daarom, doe mee aan de verkiezingen straks, want het is aan de dorpen om de belangen goed op het kleed te brengen voor de komende periode. Ik denk dat verenigingen van plaatselijk belang een gouden tijd tegemoet treden, want er is werk aan de winkel, ze moeten de nieuwe gemeente scherp houden. Dat er in Kollumerland al met het oog daarop een federatie van dorpsbelangen in het leven geroepen is, stemt mij tot vreugde, maar vooral tot hoop voor de toekomst.

Bearn Bilker

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl