Home > Actueel > 'Kollum' van Bilker > 'Kollum' burgemeester Bearn Bilker

'Kollum' burgemeester Bearn Bilker

Groei binnen de krimp

    

Eén van de interessantste hoofdstukken uit de ‘Economische vitaliteitsscan Noordoost-Fryslân 2018’, dat net door de Fryske Akademy uitgegeven is, is paragraaf 1.4. Daar gaat het over de bevolkingsontwikkeling, die per plaats een dynamisch karakter kent. We zijn als Noordoost Fryslân officieel krimpregio. Mij hoor je niet vaak dit begrip verkondigen, want ik heb er een hekel aan en ik plaats er altijd de nodige nuances geplaatst. Dat blijkt nu ook uit dit rapport. Het stempel krimpregio drukt alleen maar negatieve uitstraling uit, althans: een bevestiging dat het hier achteruit gaat met de bevolkingsontwikkeling. Maar feiten wijzen anders uit. Dat hebben we gezien bij de leerlingenprognoses in Kollum, waardoor we de scholencampus moesten uitbreiden, omdat er meer leerlingen kunnen komen. Echter, ook dit is afwachten. Maar toch, je ziet een heel andere beweging, die heel goed in dit interessante rapport wordt geanalyseerd. Namelijk, dat binnen de regio Noordoost-Fryslân verhuisbewegingen zijn, waardoor sommige plaatsen zijn gegroeid. Dat betreft de vijf grote kernen: de regiostad Dokkum, en de regionale centra: Burgum, Buitenpost, Kollum en Surhuisterveen.  

Kollum is aanzienlijk toegenomen, wel met 200 inwoners. (periode 1995-2017) Dit geldt dan weer niet voor De Westerein, zeker niet voor Damwâld en evenmin Feanwâlden. Dat verbaast me dan weer, want ook die plaatsen zijn grote plaatsen met een riant woonklimaat en goede voorzieningen.
Anderzijds zie je dat er wel degelijk sprake is van achterruitgang van de totale bevolking, dat komt door de noordelijke perifere gebieden. Sommige dorpen hebben een behoorlijke aderlating moeten ondergaan: Marrum, Ferwert, Holwerd en de dorpen en dorpjes aan de kust. Uitzondering is dan weer Oosternijkerk. De laatste begreep ik niet, dus heb ik heb er even rondgekeken en ik stelde vast dat er behoorlijk bijgebouwd is, er een een mooi wijkje ontstaan is, met ruime kavels. Dus dat betekent, dat als er gebouwd kan worden, en men dit concentreert, dit een toename betekent van de inwoners in dat dorp. Anderzijds, moeten we echt niet vergeten, dat de vergrijzing en ontgroening  blijven toenemen. 
Er worden een aantal verklaringen gegeven (blz. 28) waarom dit zo kan zijn. Zoals: nabijheid voorzieningen, idyllische beelden over het platteland, waarbij het ene landschap beter scoort dan het andere,  en  als een dorp het stempel heeft dat er krimp is, trekken mensen weg. 

Ik denk dat er nog een belangwekkende oorzaak is, die niet wordt genoemd. Dat is de dichte bebouwing in de kern van een dorp. Van oudsher was er altijd sprake van dichte bebouwing, pal rond de kerk en dan verder uitgebouwd. Dat zijn doorgaans oude woningen, die pal naast elkaar staan. Wat in vroegere eeuwen een voordeel was, is nu een nadeel. De huidige bewoners willen een ruime kavel, met een woning waar aan de hedendaagse wensen voldaan wordt. 

Het woonklimaat is dus bepalend, maar ook de voorzieningen. Je ziet het aan Kollum, dat vind ik een mooi voorbeeld. Kollum heeft in principe alle voorzieningen en dat is ook de redding. Dat geldt ook zeker voor Burgum. Dat straalt dan ook af op de omgeving.  Nu is het nog afwachten, zo staat er in het rapport, wat de effecten zullen zijn van de A6 en N31 (Wâldwei) en dus vooral de effecten van de Centrale As. Dat is nog niet te zeggen. Dat geldt ook voor de Skieding: de verbinding van de A7  naar en van Surhuisterveen, Buitenpost en Kollum. Interessant om te weten is natuurlijk ook: om welke groepen mensen gaat het, gaat het alleen om de 65 plussers, die de groei veroorzaken? En hoe is de relatie met de werkgelegenheid? Als je ziet hoe de werkgelegenheidscijfers zich ontwikkelen, krijg je weer een heel ander beeld. In ieder geval brengt dit keuzes met zich mee. Bijvoorbeeld heel duidelijk in de keuzes voor de woningbouw. Daarover volgende week!

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl