Home > Actueel > Nieuws > 14 september 2017: openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften DDFK

14 september 2017: openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften DDFK

Dit item is verlopen op 15-09-2017.
DDFK

Op donderdag 14 september 2017 vergadert de intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften DDFK, Algemene Kamer.
De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Dokkum (oude gedeelte, ingang Suupmarkt). De vergadering is openbaar.


Agenda

15.15 uur    bezwaarschrift inzake besluit 27-01-2017, betreffende Omgevingsvergunning 
                   veranderen van een erfafscheiding Schoenmakersperk 2 te Dokkum;

15.50 uur    bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 25 januari 2017, betreffende verzoek 
                   handhaving Statsjonswei 42 te Holwerd;      

16.25 uur    bezwaarschrift inzake het besluit d.d. 22 maart 2017 betreffende buiten behandeling 
                   laten aanvraag omgevingsvergunning Wâlddyk 5 en Weardebuorsterwei 7 en 16 te 
                   Westergeest;       

17.00 uur    bezwaarschriften inzake het besluit d.d. 2 februari 2017, betreffende 
                   omgevingsvergunning voor het aanleggen van en fiets- en voetgangersbrug ter 
                   hoogte van de Dongeradyk te Dokkum.
 

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl