Home > Actueel > Nieuws > Carbidschieten - Let op: wijziging regels!

Carbidschieten - Let op: wijziging regels!

Dit item is verlopen op 15-11-2018.

Met ingang van 2018 heb je toestemming van de burgemeester van Kollumerland c.a. nodig als je carbid wilt afschieten! Dit is dus anders dan in voorgaande jaren: je moet nu toestemming vragen om carbid af te schieten!

Waarom deze wijziging?

De vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a., de DDFK gemeenten, zijn op alle terreinen bezig het beleid zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Voor carbidschieters in Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadeel gold al dat ze toestemming bij de burgemeester moesten vragen. Vanaf 2018 geldt dit dus ook voor de carbidschieters van Kollumerland c.a. De regels voor carbidschieten zijn vanaf 2018 in alle vier gemeenten hetzelfde. De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijg je een aanwijsbesluit.

Vraag op tijd aan – vóór 7-12-2018

Meld de locatie aan bij de gemeente om toestemming te krijgen van de burgemeester. Maak hiervoor gebruik van het meldingsformulier dat je vindt op www.ddfk.nl. Dit meldingsformulier moet vóór 7 december a.s. worden ingediend. Deze kan digitaal worden ingevuld en opgestuurd maar kan ook per post bij de burgemeester van Kollumerland c.a. (adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum). Let op: aanvragen die na 7 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

Informatieavond

Op woensdag 7 november om 19.30 is er een informatieavond in het gemeentehuis in Kollum over de jaarwisseling. O.a. het carbidschieten zal worden besproken. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd om je plannen met de gemeente te bespreken en de nodige afspraken te maken. Je kunt je hiervoor aanmelden, graag voor 
1 november a.s. bij: veiligheid@ddfk.nl

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl