Home > Actueel > Nieuws > Dag van de Leerplicht 2017: bloemen voor alle basisscholen in DDFK

Dag van de Leerplicht 2017: bloemen voor alle basisscholen in DDFK

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

Donderdag 16 maart werd de Dag van de Leerplicht uitbundig gevierd op vier scholen in de DDFK-gemeenten. Wethouders Jaap Hijma, Paul Maasbommel, Gerben Wiersma en Pieter Braaksma brachten een bezoekje aan OBS Op ‘e Trije in Ferwert, OBS Prof. Casimirschool in Kollum, CBS De Tarissing in Rinsumageast en CBS Groen van Prinsterer in Dokkum.

De wethouders en de leerplichtambtenaren vinden persoonlijk contact en een goede samenwerking met de scholen belangrijk. Daarom worden alle scholen door de leerplichtambtenaar vereerd met een persoonlijk bezoek en een bos bloemen.

School wordt bezocht door de leerplichtambtenaar met bos bloemen
Foto: S. Beerstra, RTV NOF

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl