Home > Actueel > Nieuws > Dit zijn ze: de doarpsomtinkers en doarpshelpers van Kollumerzwaag/Veenklooster

Dit zijn ze: de doarpsomtinkers en doarpshelpers van Kollumerzwaag/Veenklooster

Elkaar een handje helpen, waardoor inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in eigen dorp kunnen blijven wonen

Achter v.l.n.r.: doarpshelpers Bouwe Leijenaar, Haije van der Zaag, Wiebe Kamminga, Eppie Klaver en Jelle Messchendorp. Voor: doarpsomtinkers Jaring Feenstra, Jappie de Vries en Henk de Vries. 
Inwoners die moeite hebben om zichzelf te redden, graag mee willen doen met maatschappelijke activiteiten en sociale contacten missen kunnen aankloppen bij één van de doarpshelpers. Deze ‘helpers’ hebben zich vrijwillig aangemeld om zo nu en dan een ander te helpen door:
•    het bezoeken van mensen die zich eenzaam voelen
•    met iemand te wandelen of te winkelen
•    vervoer naar ziekenhuis of ander noodzakelijk vervoer te verzorgen
•    hulp te bieden bij het uitbreiden sociale contacten, administratie/financiën, eenvoudige klussen in en rondom het huis
•    ontlasten van mantelzorgers

Het project Doarpsomtinkers & Doarpshelpers is een initiatief van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag/Veenklooster en wordt mede mogelijk gemaakt door Timpaan Welzijn en de gemeente Kollumerland c.a.. Meer informatie op www.kollumerzwaag.nl
 

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl