Home > Actueel > Nieuws > Informatieavond invulling gebied Julianastraat en omgeving

Informatieavond invulling gebied Julianastraat en omgeving

Dit item is verlopen op 17-05-2018.

De gemeente Kollumerland c.a. nodigt u van harte uit op dinsdag 24 april a.s. vanaf 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Kollum voor een informatieavond over de geplande invulling van het gebied Julianastraat en omgeving te Kollum.

Het ter inzage liggende wijzigingsplan voor dit gebied voorziet in de herinrichting ten behoeve van woningbouw globaal begrensd door de Wilhelminastraat (noordkant), de Bernhardlaan (zuidkant), de achterste perceelsgrenzen van de woningen aan de Eskesstraat (westkant) en de Spijkerstraat (oostkant).
Het wijzigingsplan biedt ruimte voor in totaal vijf vrije kavels waarvan vier van de gemeente Kollumerland c.a. en één kavel van de woningcorporatie Thús Wonen en de bouw van 19 sociale huurwoningen door de woningcorporatie met bijbehorende tuinen en infrastructuur.
De gemeente is aanwezig voor het verstrekken van informatie over het wijzigingsplan en de door haar uit te geven vier kavels en de aanleg van de infrastructuur en de corporatie is aanwezig om informatie te verstrekken over de bouw van de sociale huurwoningen en de uitgifte van één bouwkavel.

Indicatief stedenbouwkundig plan

Indicatief stedenbouwkundig plan

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl