Home > Actueel > Nieuws > Nieuwe invulling gebied Julianastraat en omgeving te Kollum

Nieuwe invulling gebied Julianastraat en omgeving te Kollum

Dit item is verlopen op 26-05-2018.

In het gemeentehuis in Kollum was dinsdagavond 24 april 2018 een druk bezochte informatieavond over de nieuwe invulling van het gebied Julianastraat en omgeving te Kollum.

Het plan voor dit gebied voorziet in de herinrichting ten behoeve van woningbouw globaal begrensd door de Wilhelminastraat (noordkant), de Bernhardlaan (zuidkant), de achterste perceelsgrenzen van de woningen aan de Eskesstraat (westkant) en de Spijkerstraat (oostkant).

Er komen vijf vrije verkoopkavels beschikbaar waarvan vier van de gemeente Kollumerland c.a. en één kavel van de woningcorporatie Thús Wonen. Daarnaast is er ruimte voor de bouw van 19 sociale huurwoningen. De corporatie gaat hier 13 woningen voor 1-2 persoonshuishoudens en 6 gezinswoningen bouwen. 

De gemeente was aanwezig voor het verstrekken van informatie over de planinvulling, de infrastructuur en de uitgifte van de vier verkoopkavels. Thús Wonen was aanwezig om informatie te verstrekken over de bouw van de sociale huurwoningen en de uitgifte van één verkoopbouwkavel.

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl