Home > Actueel > Nieuws > Uitnodiging informatieavond Dorpsbelangen, carbidploegen en vreugdevuurjongeren, jaarwisseling 2018-2019

Uitnodiging informatieavond Dorpsbelangen, carbidploegen en vreugdevuurjongeren, jaarwisseling 2018-2019

Dit item is verlopen op 16-11-2018.

Over een aantal weken knallen we het jaar 2018 alweer de lucht in.

Wij willen u/jullie uitnodigen voor een informatieavond over de jaarwisseling 2018-2019. En wel op:

  • Woensdagavond 7 november om 19.30 uur op het gemeentehuis in Kollum.  
  • Maandagavond 12 november a.s. om 19.30 uur op het gemeentehuis in Damwoude, 
  • Woensdag 14 en maandag 19 november a.s. om 19.30 uur op het stadhuis in Dokkum, en
  • Dinsdag 20 november a.s. om 19.30 uur op het gemeentehuis in Ferwert.

Het is de bedoeling om met een afvaardiging van de Vereniging van Dorpsbelangen en Plaatselijke Belangen en van de carbidploegen even zaken door te spreken.

Deze avond zullen aanwezig zijn:

Afvaardiging van de:

  • De wijkagent
  • Namens de gemeente (Reinder Cuperus, Lana Span, Klaas Luinstra en Jolanda Wijnberg). 

Graag ontvangen we uiterlijk 1 november a.s. een bevestiging of en met hoeveel personen u/jullie aanwezig zult/zullen zijn.

Aanmelden kan bij team Feiligens, veiligheid@ddfk.nl

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl