Home > Actueel > Nieuws > Verkiezingen Gemeenteraad 2018

Verkiezingen Gemeenteraad 2018

Registratie aanduiding politieke partijen

Het centraal stembureau heeft op 3 september 2018 besloten om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van de gemeente 
Noardeast-Fryslân de volgende aanduidingen in te schrijven in het register als bedoeld in artikel G 3 van de Kieswet.

Politieke groepering                        : Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 
Aanduiding                                      : Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Politieke groepering                        : Waddenpartij 
Aanduiding                                      : Waddenpartij
Politieke groepering                        : Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N) 
Aanduiding                                      : S!N – Sociaal in Noardeast-Fryslân
Politieke groepering                        : Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân 
Aanduiding                                      : ELP-NEF

Tegen dit besluit kan uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving in deze krant, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Voor nadere inlichtingen over de registratie kunt u terecht bij:
Gemeente Dongeradeel, ôfdieling Publykssaken
Koningstraat 13
9101 LP Dokkum
email: info@ddfk.nl
telefoon: (0519) 29 88 88

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl