Home > Actueel > Nieuws > Vier gemeenten in Noordoost Friesland kiezen voor behoud aandelen ENECO

Vier gemeenten in Noordoost Friesland kiezen voor behoud aandelen ENECO

Dit item is verlopen op 09-10-2017.

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. moeten voor 31 oktober 2017 het gemeentelijk standpunt bekend maken betreffende de aandelenpositie aan de aandeelhouderscommissie (AHC).

De voornoemde colleges adviseren hun gemeenteraden om de aandelen van ENECO te behouden en roepen de andere aandeelhoudende gemeenten op een meerderheidsbelang in Eneco te behouden.

De vier colleges vinden dat energievoorziening en energietransitie onderwerpen zijn waar de overheid direct op zou moeten sturen. Eén van de belangrijkste thema's die op dit moment zowel internationaal als nationaal speelt is de klimaatverandering en de energietransitie naar groene energie. Op het Nederlandse speelveld vervult ENECO daarin een voortrekkersrol.

Er is bovendien sprake van een kerngezond bedrijf, dat jaarlijks goed is voor een uitstekend resultaat met een dividend uitkering van 50 procent van het resultaat. Met name het feit, dat het bedrijf met veel enthousiasme werkt aan groene energie uit wind en zon en andere bronnen spreekt de vier genoemde gemeentebesturen zeer aan.  

Direct regelen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl