Home > Actueel > Nieuws > WOZ-waarde woningen vanaf 1 oktober 2016 openbaar

WOZ-waarde woningen vanaf 1 oktober 2016 openbaar

Het WOZ-loket biedt u de mogelijkheid met ingang van 1 oktober 2016 de WOZ-waarde van woningen in de gemeente Kollumerland c.a. te raadplegen. 

Het WOZ-loket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. Bulkverstrekking en andere geautomatiseerde vormen van verstrekking zijn niet toegestaan.

WOZ-waarde

De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden 2016 (naar waardepeildatum 1 januari 2015). Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden. 

WOZ-loket

Ga naar het WOZ-loket om uw WOZ-waarde van uw woning in te zien.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl