Home > Gemeente > Feiten en cijfers > Inwonertal en info 2017

Inwonertal en info 2017

Gegevens over de gemeente Kollumerland c.a.

Oppervlakte 11.635 ha
Aantal inwoners 12.872
Aantal dorpen 12
Lengte van de wegen 192 km
Lengte van de fietspaden 32 km
Lengte vrijliggende voetpaden 42 km
Lengte van de waterwegen 58 km
Oppervlakte openbaar groen 234
Aantal basisscholen 10
Aantal scholen voortgezet onderwijs 2
Aantal kerken 15

Overzicht aantal inwoners

In het onderstaande overzicht vind u het aantal inwoners, uitgesplitst per dorp, in de gemeente Kollumerland c.a.
Op 1 januari 2017 is het totale inwonersbestand vastgesteld op 12.872.

Dorp Aantal inwoners
Augsbuurt 70
Burum 606
Kollum 5.529
Kollumerpomp 478
Kollumerzwaag 2.992
Munnekezijl 488
Oudwoude 832
Triemen 318
Veenklooster 97
Warfstermolen 203
Westergeest 621
Zwagerbosch 638
Totaal 12.872

Sociale structuur

In het overzicht van het aantal inwoners per leeftijdsgroep kunt u zien hoe het inwonertal de afgelopen jaren is veranderd.

Leeftijdsgroep 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
0 - 19 jaar 3.086 3.075 3.117 3.140 3.155 3.203 3.273
20 - 64 jaar 7.369 7.351 7.407 7.498 7.476 7.544 7.591
65 jaar en ouder 2.417 2.384 2.312 2.242 2.198 2.159 2.066
Totaal 12.872 12.810 12.836 12.880 12.830 12.907 12.930

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl