Home > Gemeente > Gemeentearchief > Fotoarchief

Fotoarchief

Het gemeentearchief beschikt over een grote hoeveelheid beeldmateriaal bestaande uit foto’s en prentbriefkaarten vanaf 1900 tot heden. De onderwerpen van de afbeeldingen zijn heel verschillend.

Categorieën

De verzameling is opgedeeld in o.a. de volgende categorieën:

 • ambachten en beroepen
 • bijzondere gebouwen (o.a. Fogelsanghstate, gemeentehuis, grondstation Burum, Oostenburg, Oostenstein, Triemerhof en Westenstein)
 • dorpsgezichten
 • festiviteiten (o.a. boomfeestdagen, dorpsfeesten, Koninklijk bezoek, markten en schoolfeesten)
 • brandweer (o.a. branden, materieel, oefeningen, stormschade en wateroverlast)
 • industrie (o.a. Barkmeijer, Centrale Werkplaats, Constructiebedrijf Alzerda, Constructiebedrijf Alzerda en Dam, Coöp. Zuivelfabriek Huisternoord, Drukkerij Banda, Huizenga Meubelindustrie, Kollum Chemie, Kruidencoöperatie De Bounte Houn, Nertsenfokkerij Zuidersma)
 • kerken
 • landschapsschoon (o.a. bossen, landschappen, lanen, plantsoenen, vaarten en plassen, weide- en landbouw)
 • luchtfoto’s per dorp
 • molens per dorp
 • monumenten (o.a. rechtersteen, uitkijktoren, verzetsmonument)
 • oudheidkundige voorwerpen zoals oude stapelputten, trotseerloodjes en vuurstenen bijl
 • panden in de gemeente per dorp
 • personeel van de brandweer, gemeentehuis, gemeentewerken, politie, sociale dienst
 • gemeentebestuur
 • recreatie zoals campings, jachthavens, picknickplaatsen en het Lauwersmeer
 • scholen
 • sportaccommodaties
 • straatbeelden
 • tentoonstellingen (Kollumer Kaasdagen en Komende Kansen)
 • weg- en waterbouw (bruggen, dijken, fietspaden, losplaatsen, tunnel, waterwegen en wegen) 

Raadpleging fotoarchief

Het fotoarchief is voor iedereen in te zien. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wanneer u van een foto een afdruk wilt hebben in de vorm van een fotokopie of een scan, dan is dit mogelijk. Hiervoor wordt een tarief gerekend zoals die staan vermeld in de tarieventabel voor de leges.

Heeft u belangstelling, maak dan een (telefonische) afspraak.

Fries Fotoarchief Tresoar

Op www.friesfotoarchief.nl vindt u een grote verzameling foto’s en prentbriefkaarten uit Fryslân. Ook uit de gemeente Kollumerland c.a. zijn foto’s opgenomen. Deze verzameling wordt nog steeds verder uitgebreid. Op dit moment zijn er ruim 53.000 foto’s en prentbriefkaarten opgenomen.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl