Home > Openingstijden en contact

Openingstijden en contact

Openingstijden

Burgerzaken Kollumerland, gemeentehuis Kollum

 • maandag: 09.00 – 12.00 uur
 • dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
 • woensdag: 16.00 – 19.30 uur
 • donderdag: 09.00 – 12.00 uur
 • vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Milieustraat (stort)

Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Timmerwerf

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Vergunningen

Snel en digitaal een (omgevings)vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor het verbouwen van een huis, het afwijken van het bestemmingsplan of het slopen van een schuurtje. Dat kan via het Omgevingsloket online op www.omgevingsloket.nl. Online kunt u ook een vergunningscheck doen. Wilt u een gemeentelijke vergunning aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor een evenement of horeca, dan vindt u de aanvraagformulieren op de website van uw gemeente.

Wilt u een ambtenaar spreken, offline een vergunning aanvragen of iets anders regelen op vergunningengebied? Dan kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88. Als dat nodig of wenselijk is, plant een ambtenaar een gesprek met u in op een tijdstip dat u past. U kunt natuurlijk ook langs komen als u vragen heeft over vergunningen. Daarvoor kunt u tijdens openingstijden terecht op het gemeentehuis in Damwâld. Op andere gemeentehuizen is dit niet mogelijk als het om vergunningen gaat.

Welzijn, zorg, participatie of inkomen

De medewerkers die hieraan werken, doen dat vanuit het gemeentehuis in Damwâld. Voor met name inkomen deden ze dat voor een groot deel voor 1 januari ook al. Het gebiedsteam kan net als voorheen een afspraak maken op een van de gemeentehuizen of in voorkomende gevallen (meestal op het gebied van zorg) bij u thuis. De medewerkers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88. Meer informatie over het aanvragen van ondersteuning vindt u op de website http://pdc.ddfk.nl.

Contact

Telefoon

Telefonisch zijn de gemeentehuizen bereikbaar op telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 • maandag t/m donderdag: 08.30 – 16.30 uur
 • vrijdag: 08.30 – 12.00 uur

Spoednummers

 • Wilt u een melding doen van een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een gat in de weg, een omgewaaide boom of een storing van een riool of een gemaal? En kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag?
  Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken via het algemene telefoonnummer (0519) 29 88 88.

 • Spoedvragen met betrekking tot jeugd: 0800 – 7763345.

Bezoekadres

Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB KOLLUM

Postadres

Gemeente Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA  KOLLUM

E-mail

Een e-mail, voorzien van uw gegevens (naam, adres en woonplaats), kunt u sturen naar: info@ddfk.nl
Zonder deze gegevens kunnen wij uw e-mail helaas helaas niet in behandeling nemen.

Bankrekeningnummer

Het IBAN-nummer van de gemeente Kollumerland c.a. is: NL15BNGH0285004611
De BIC-code bank van de gemeente Kollumerland c.a. is: BNGHNL2G

Factureren

Een factuur (ook als deze digitaal wordt ingezonden) moet aan een aantal fiscale eisen voldoen. Zo moeten in de adressering altijd de tenaamstelling en het vestigingsadres staan, zoals die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

In principe moeten alle facturen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering t.w. personele aangelegenheden, bedrijfskleding, ICT, telefonie, internet, opleidingen, huur/onderhoud printers, abonnementen, kantoorartikelen, openbaar vervoer, brandstof en onderhoud wagenpark etc. naar
de GR DDFK-gemeenten worden gestuurd.

GR DDFK-gemeenten
Koningstraat 13 Dokkum
p/a Postbus 13
9290 AA  Kollum
Mailadres digitale facturen: factuur@ddfk.nl

Alle facturen die betrekking hebben op kosten die voor rekening van de gemeenten komen, zoals onderhoud wegen, inzameling huishoudelijk afval, onderwijshuisvesting etc. dienen aan de desbetreffende gemeente te worden gestuurd en/of gemaild.

Gemeente Kollumerland c.a.
Van Limburg Stirumweg 18 Kollum
p/a Postbus 13
9290 AA Kollum
Mailadres digitale facturen: factuur@kollumerland.nl
 

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl