Home > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Kollumerland c.a. wil vanaf 1 januari 2015 volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.kollumerland.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)
  Oorzaak

  Door de leverancier / ontwerper geen duidelijk kleurverschil aangegeven.

  Gevolg

  Voor gebruikers met een visuele handicap is het onduidelijk welk nummer bij welke afbeelding hoort.

  Alternatieven

  Er worden op dit moment geen alternatieven geboden.

  Maatregelen

  Dit probleem zal door de leverancier SIM worden opgepakt.

  Planning

  Medio 2016

 • Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)
  Oorzaak

  Functionaliteit is door de leverancier niet goed aangestuurd.

  Gevolg

  De carrousel is niet met het toetsenbord te bedienen.

  Alternatieven

  Er worden op dit moment geen alternatieven geboden.

  Maatregelen

  Dit probleem zal door de leverancier worden opgelost.

  Planning

  Medio 2016

 • Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde (A)
  Oorzaak

  De volgorde van het snelmenu is niet op volgorde ingevoerd.

  Gevolg

  Het snelmenu wordt achterstevoren doorgelopen bij toetsenbordgebruik.

  Alternatieven

  Er zijn op dit moment geen alternatieven beschikbaar.

  Maatregelen

  Dit probleem zal door de leverancier worden opgelost.

  Planning

  Medio 2016

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)
  Oorzaak

  De skiplinks zijn in de code niet als leesbaar beschreven.

  Gevolg

  De skiplinks worden niet zichtbaar bij focus.

  Alternatieven

  Op dit moment zijn er geen alternatieven.

  Maatregelen

  De leverancier zal dit oplossen.

  Planning

  Medio 2016

 • Succescriterium 3.2.2 Bij input (A)
  Oorzaak

  Het label bij zoeken is leeg. Dit is door de leverancier niet ingevoerd.

  Gevolg

  Het label bij zoeken is leeg.

  Alternatieven

  Er zijn geen alternatieven beschikbaar.

  Maatregelen

  De leverancier zal dit oplossen.

  Planning

  Medio 2016

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Communicatie:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl