Home > Op bezoek > Dorpen > Oudwoude / Aldwâld

Oudwoude / Aldwâld

Oudwoude ligt op de noordelijke rand
van de Wouden, waar dit landschap
overgaat in het landschap van de
voormalige kwelders. 

Het dorp heeft 824 inwoners, een christelijke basisschool (CBS De Tarissing), een 15e eeuws laat-gotisch kerkje, pastorie en een paintballcentrum.

Geschiedenis

Oudwoude is, zoals de naam al zegt, oud. In 1443 kwam het al voor als Olte-Wolde. Waarschijnlijk is hier of in de directe omgeving een oud bos of woud geweest. In dit oude bos of woud brachten onze voorouders vele offers aan hun goden. Dit zou de naam 'De Wygeast' (de gewijde hoogte) verklaren.

De bebouwde kom van het dorp ligt verscholen tussen de elzensingels in het zo specifieke woudenlandschap terwijl het noorden van dorp in principe al gerekend wordt tot de noordelijke Friese kleistreek. De laatste jaren zijn er in het nieuwbouwplan woningen bijgebouwd, wat ervoor gezorgd heeft dat het aantal inwoners weer iets groeit.
 Foto: kerk Oudwoude

Allema State

Foto: tekst op muur Allema State

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl