Home > Werken en leren > Onderwijs en kinderopvang > Campus Kollum en Kindcentrum Kollum

Campus Kollum en Kindcentrum Kollum

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor goede voorzieningen in de huisvesting van scholen. Een aantal schoolgebouwen in Kollum is aan renovatie of vervanging toe. De diverse betrokken partijen zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van nieuwe gebouwen.

De komende tijd kunt u op deze pagina informatie vinden over de voortgang van twee projecten: 

  • Campus Kollum, centrum voor cultuur en educatie  
  • Kindcentrum Kollum.

Voor actuele informatie kunt u ook kijken op  Campus Kollum

  • Campus Kollum, Centrum voor Cultuur en Educatie

    De scholen voor voortgezet onderwijs, !mpulse Kollum en het Lauwers College, gaan nauw samenwerken om een toekomstbestendig onderwijsaanbod voor Kollum en omstreken mogelijk te maken. De scholen voor voortgezet onderwijs komen in één gebouw met gemeenschapscentrum De Colle en de bibliotheek. De locatie voor deze nieuwe accommodatie is inmiddels bepaald: Gerrit Bleekerstraat (locatie huidige !impulse Kollum).

  • Kindcentrum Kollum

    De OBS Prof. Casimirschool en de CBS Kon. Juliana willen graag ‘samen onder één dak’. De exacte plek voor de nieuwe school staat nog niet vast. Door de beoogde sloop van ‘De Colle’ is er voldoende ruimte vanaf de hoek Kerkstraat en langs de Tsjerk Hiddesstraat.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl