Home > Wonen en leven > Wonen en omgeving > Bouwterreinen

Bouwterreinen

In Kollumerland c.a. zijn in de diverse dorpen verschillende bouwterreinen te koop. 

Hieronder vindt u een overzicht met de beschikbare kavels. Klikt u op het door u gewenste plan, dan komt u op de desbetreffende pagina terecht. Hier vindt u informatie over de beschikbare kavels (zoals prijzen, situatietekening en bouwvoorschriften).

Beschikbare kavels

Algemene voorwaarden

Als u een bouwterrein wilt kopen dan is het goed om op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Hierin vindt u de voorwaarden die aan een te verkopen kavel zijn verbonden. U kunt hier een pdf-bestand met de huidige algemene verkoopvoorwaarden openen. De voorwaarden worden op dit moment geactualiseerd. Binnenkort treft u hier de nieuwe algemene verkoopvoorwaarden aan.

Erfpacht

Sinds kort is het in Kollumerland c.a. mogelijk om via erfpacht een bouwkavel te verkrijgen. Meer informatie over erfpacht/grondrente vindt u in de folder Erfpacht Kollumerland c.a.. Ook kunt u hier enkele rekenvoorbeelden van erfpacht voor particuliere woningbouw bekijken.

Erfpacht is een nieuw product in Kollumerland c.a. Het kan zijn dat uw bank of hypotheekverstrekker hier vragen over heeft. De gemeente kan deze vragen voor u beantwoorden. U, uw bank of uw hypotheekverstrekker kan voor vragen en de erfpachtvoorwaarden rechtstreeks contact opnemen met de heer M. Schinkel. Bij uw hypotheekaanvraag kunt u deze gegevens vermelden of verwijzen naar de website van de gemeente Kollumerland c.a.

Meer informatie

Voor actuele beschikbaarheid en nadere informatie over de kavels kunt u contact opnemen met de afdeling Vastgoed en Grondzaken.

Woningbouw en bedrijfskavels

De heer M. Schinkel  
Telefoon: (0519) 29 88 88
E-mail:     m.schinkel@ddfk.nl

Bijlagen

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl