Home > Wonen en leven > Wonen en omgeving > Kollumerzwaag - Triemsterloane (in optie)

Kollumerzwaag - Triemsterloane (in optie)

Aan de rand van het dorp Kollumerzwaag (Triemsterloane) heeft de gemeente nog 1 bouwkavel te koop! Deze kavel is momenteel in optie. De uitgeefbare kavel is uitsluitend voor particuliere bouw (geen aannemers e.d.)

Kavel

De oppervlakte van de kavel betreft 1.014 m2. De koopsom bedraagt € 83.050,00 excl. BTW kosten koper. Daarnaast zijn de ‘Algemene verkoopvoorwaarden' van de gemeente Kollumerland c.a. van toepassing.

Bouwregels

Op het perceel is het wijzigingsplan ‘Kollumerzwaag – De Saedkampe’ van toepassing. Hierbinnen heeft het de bestemming Wonen 1 en Tuin. De regels voor dit wijzigingsplan komen uit het bestemmingplan ‘Kollumerzwaag Dorp’ (2009).

Wonen

De gronden met de bestemming Wonen zijn bestemd voor maximaal 1 woning, al dan niet in combinatie met een beroep / bedrijf aan huis. Deze dient gebouwd te worden binnen het bouwvlak, met een goothoogte van ten hoogste 6m en bouwhoogte van 9,5 m. Er is 100m² ondergeschikte bebouwing toegestaan binnen de aanduiding ‘erf’, met een met een goothoogte van ten hoogste 3 m en bouwhoogte van 6 m.

Voor de volledige regels Wonen 1 klik hier, met dien verstande dat de volgende aanpassing van toepassing is:

artikel 16, lid 2, sub a, onder 1 wordt als volgt aangepast: "het aantal woningen binnen een bouwvlak bedraagt ten hoogste 1  "


Tuin

De gronden met de bestemming Wonen zijn bestemd voor tuinen, hier mag niet worden gebouwd.

Voor de volledige regels Tuin klik hier, met dien verstande dat de volgende aanpassing van toepassing is:

aan artikel 12, lid 1 wordt een sub f toegevoegd luidende: "ter plaatse van de aanduiding "waterlopen met waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie" uitsluitend voor waterlopen ten behoeve van de waterhuishouding";

Meer informatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het Team Economische zaken, afdeling Vastgoed en Grondzaken, tel 0519-298888.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl