(Ver)Bouwen

 • Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

  De regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ krijgt in Friesland een vervolg. Na een succesvolle regeling tussen 1 juli 2013 en 30 mei 2016 voor (voormalige) agrarische gebouwen, kunnen vanaf 19 juli 2016 alle eigenaren van asbestdaken subsidie ontvangen wanneer zij een asbestdak saneren en zonnepanelen installeren.

  Lees verder
 • Concept-beleidsvisie Wonen 2016-2020

  Op dinsdag 2 februari 2016 heeft het college van de gemeente Kollumerland c.a. de concept-beleidsvisie Wonen 2016 – 2020 van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. vastgesteld.

  Lees verder
 • Subsidie voor sanering asbestdaken van particulieren en bedrijven

  Per 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven subsidie aanvragen voor het verwijderen van een asbestdak.

  Lees verder
 • Duurzaam Bouwloket Fryslân

  Heeft u vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen of energie opwekken? Het digitale energieloket van Fryslân helpt u van A tot Z bij het verduurzamen van uw woning. 

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning

  Voor meer informatie verwijzen we u naar het product Omgevingsvergunning.

 • Wat is een bestemmingsplan?

  Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor iedereen: burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

  Lees verder
 • Duurzaam Bouwen

  Duurzaam bouwen loont!
  Wie duurzaam bouwt spaart niet alleen het milieu, maar ook uw eigen portemonnee door lagere kosten voor bijvoorbeeld energie en water.

  Lees verder
 • Welstandsnota

  Sinds 2004 beschikt de gemeente Kollumerland c.a. over een welstandsnota. Deze nota is in samenwerking met de gemeentes Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel tot stand gekomen.

  Lees verder

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl