Home > Wonen en leven > Afval > Wastecoin 2017

Wastecoin 2017

Uitbetaling Wastecoins 2017 uitgesteld

De uitbetaling van de Wastecoins vindt normaal aan het einde van ieder kwartaal plaats. Echter, door technische problemen in het financiële pakket is dit in het 1e kwartaal van 2017 niet gelukt.

Zoals het er naar uitziet, zal dit ook het 2e kwartaal niet gaan lukken. Om die reden worden de betalingen uitgesteld tot na het 3e kwartaal van 2017.
Wij vragen uw begrip voor deze vertraging.De gemeente Kollumerland c.a. is in 2016 gestart met het uitgeven van WasteCoins. Doel hiervan is om kleine hoeveelheden grondstoffen uit het huishoudelijk afval (die onterecht in de grijze container terechtkomen) in te zamelen en te recyclen. U kunt uw materiaal tot maximaal 70 kg per 4 weken - in ruil voor WasteCoins - inleveren bij het Grondstoffendepot.

Grondstoffendepot

Adres: Timmerwerf 4 te Kollum.

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur.

Grondstoffen

Alleen de volgende grondstoffen komen voor vergoeding in aanmerking:

 • schoon ongeverfd hout,
 • metalen,
 • kleine elektrische apparaten,
 • oliën en vetten,
 • kleding en textiel,
 • batterijen en kleine accu’s.

Hoe verpakken

We nemen alleen kleine handzame verpakkingen van minder dan 20 kg aan. De grondstoffen moeten per grondstof gescheiden worden aangeleverd.

Vergoeding

De vergoeding voor de grondstoffen bedraagt 1 WasteCoin per ingeleverde kilo. De waarde van de WasteCoin per grondstof is aan wijzigingen onderhevig. Wat de vergoeding per grondstof voor elke WasteCoin op het moment van inleveren is staat op de balie bij het grondstoffendepot vermeld staan.

Uitbetaling

Uitbetaling gebeurt aan het eind van ieder kwartaal. Uitbetaling vindt plaats door overmaking op een bankrekening van u, of van een vereniging of goed doel, die/dat bij de gemeente bekend is.

Spelregels proef WasteCoin 2017

 • Door materiaal af te geven bij het Grondstoffendepot aan de Timmerwerf 4 te Kollum, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Registratie van deelnemers vindt plaats op basis van postcode en huisnummer, en voor verenigingen en goede doelen op naam en plaats.
 • Bij twijfel kunnen we u om een identiteitsbewijs en/of knipkaart vragen.
 • Alleen grondstoffen die afkomstig zijn van uw eigen particuliere huishouden in onze gemeente worden aangenomen.
 • Bij constatering van afgifte van bedrijfsafvalstoffen, of grondstoffen van een ander huishouden, vervalt de totale opgebouwde vergoeding.
 • Partijen kunnen worden geweigerd als ze niet voldoen aan de scheidingsregels.
 • De gemeente Kollumerland c.a. kan op ieder moment de proef beëindigen. Tot dan toe opgebouwde tegoeden zullen worden uitbetaald.
 • Deelname aan de proef is geheel vrijwillig.
 • De gemeente is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of andere gevolgen voortkomend uit deze proef.
 • Aan deelname aan deze proef kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Partijen kunnen achteraf alsnog door de gemeente geweigerd worden als ze niet voldoen aan de scheidingsregels, of de doelstelling van de proef.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl