Home > Wonen en leven > Wonen en omgeving > Welstandscommissie

Welstandscommissie

Logo Hûs en Hiem

Welstandscommissie

De welstandscommissie stelt voorwaarden waaraan bouwwerken in de gemeente Kollumerland c.a. /DDFK-gemeenten moeten voldoen. De commissie vergadert iedere woensdagochtend op het gemeentehuis in Damwâld.

Nadat u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, beoordeelt de welstandscommissie of de aanvraag past in het bestemmingsplan. Het advies wordt bij de vergunningsaanvraag gevoegd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Productencatalogus.

Contactgegevens

Producten en dienstencatalogus

website noordoosthelpt.nl
link naar www.woneninkollumerland.nl 

link naar www.vrijwilligwerken.nl